top of page

Reductio Integritetspolicy

Vi värnar om din integritet. Att du som kund känner förtroende för oss i hur vi värnar om din integritet är mycket viktigt för oss.

Denna policy ("Integritetspolicy") har utformats för att medvetandegöra dig om att Reductio maketing AB ("Reductio", "vi", "oss") behandlar dina personuppgifter på ett lagligt, ändamålsenligt och säkert sätt. Integritetspolicyn beskriver hur Reductio behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har enligt bestämmelserna i EU:s dataskyddsförordning (EU) 2016/679 med tillhörande genomförandeförfattningar och kompletterande författningar om dataskydd (”Dataskyddsreglerna”).

Integritetspolicyn gäller (i) då Reductio tillhandahåller varor och tjänster till dig vid köp via våra återförsäljare, (ii) vid utskick av nyhetsbrev, rabatter och erbjudanden och annan liknande marknadsföring, (iv) vid kontakt med Reductio i samband med besök på Reductio.se
 (v) vid förfrågningar eller övrig kontakt med oss via e-post, telefon.

Definitioner

I denna Integritetspolicy avser begreppet "Personuppgifter" information som kan hänföras till en identifierad eller en identifierbar fysisk person, t.ex. namn, adress, personnummer, födelsedatum, betalkortsnummer, e-postadress, telefonnummer och IP-adress.

I denna Integritetspolicy beskriver vi hur vi behandlar dina Personuppgifter. Med begreppet ”Behandling” avses exempelvis att vi registrerar, lagrar, skickar och på andra sätt använder dina Personuppgifter på det sätt som beskrivs i denna Integritetspolicy.

Personuppgiftsansvarig

Reductio marketing AB, org. nr 559043-3768, med adress Sveavägen 59, 113 59 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Sammanställning över Behandlingen av dina Personuppgifter

Nedan följer en sammanställning över den Behandling av Personuppgifter vi utför. Vi beskriver även Behandlingen utförligt i punkt 5, 6, 7 och 9 i denna Integritetspolicy

Ändamål

Kategorier av Personuppgifter

För att kunna marknadsföra Reductio och erbjuda dig nyhetsbrev, förmånliga erbjudanden och personligt anpassad marknadsföring.

• Kontaktuppgifter
• Personnummer  
• IP-adress  
• Sök- och klickhistorik 

Laglig grund

Berättigat intresse samtycke.

Lagringstid

24 månader eller till dess att du återkallar ditt samtycke.

För att tillhandahålla kundtjänst, produktutveckling och service.

• Kontaktuppgifter

• Personnummer

• Uppgifter om köp och eventuellt klagomål

• Information efter kundundersökningar 

Berättigat intresse.

12-24 månader efter att ditt ärende är avslutat, beroende på vad ditt ärende gäller.

För att efterleva lagkrav, såsom bokföringslagen eller penningtvättslagen

• Kontaktuppgifter

• Personnummer

• Betalningshistorik

• Uppgifter om köp och eventuellt klagomål

Rättslig förpliktelse.

24 månader eller till dess att du återkallar ditt samtycke.

Så länge vi är skyldig att spara uppgifterna enligt lag.

För att kunna tillhandahålla försäljning och leverans av varor och tjänster via säljare

• Kontaktuppgifter

• Personnummer alt. födelsedata

• Konto- och betalningsuppgifter

• Betalningshistorik

• Uppgifter om köp

• Leveransnummer

• Ordernummer

• IP-adress

Fullgörande av avtal.

24 månader efter köp.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Reductio behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Sammanfattningsvis sker behandlingen i syfte att:

 • Tillhandahålla varor och tjänster och i övrigt uppfylla det avtal som ingåtts med dig i samband med köp eller beställning;

 • Tillhandahålla tjänster på, samt administrera, utveckla och förbättra Reductio.se;

 • Möjliggöra allmän kundvård (kvalitetsarbete, statistik, marknads- och kundanalys samt affärsutveckling), support och kundservice, t.ex. när du kontaktar oss via e-post, telefon, Reductio.se;

 • Skicka ut nyhetsbrev, rabatter och erbjudanden och rikta personligt anpassad marknadsföring via e-post eller sociala plattformar avseende våra tjänster och produkter;

 • För att kunna hantera och genomföra deltagande i tävlingar och event;

 • Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering; och följa tillämplig lagstiftning.
   

Vi samlar endast in de personuppgifter som är nödvändiga för de ändamål som beskrivs i denna integritetspolicy. Vilka personuppgifter vi samlar in om dig beror bland annat på vilken eller vilka av våra varor eller tjänster du efterfrågat, köpt eller hur du kommit i kontakt med oss.

Reductio samlar in personuppgifter om dig när du använder Reductios tjänster så som vid köp eller som besökare på Reductio.se, när du deltar i tävlingar och event eller när du kontaktar Reductio via Redcutio kundservice.

Utöver de personuppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in vid tillhandahållandet av våra tjänster, kan vi också komma att samla in personuppgifter från tredje part. Dessa tredje parter varierar från tid till annan men inkluderar bland annat leverantörer av adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter.

När du blir ombedd att lämna personuppgifter, t.ex. vid ett köp, kan du välja att inte göra detta. För det fall du väljer att inte ange uppgifter som är nödvändiga för att få tillgång till en viss produkt eller tjänst, kan det leda till att du inte kommer att kunna genomföra ditt köp eller din beställning eller att vi inte kan fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Vidare samlar vi in personuppgifter genom att använda cookies (små textfiler som sparas på din enhet) på Reductio.se. Det gör vi för att Reductio.se ska fungera så bra som möjligt och ge dig en bra kundupplevelse samt erbjuda dig anpassade erbjudanden. Läs mer om hur vi använder cookies i punkt 10.

Vilka Personuppgifter Behandlas och enligt vilken laglig grund?

Vid köp, beställningar och viss marknadsföring

De Personuppgifter vi Behandlar vid genomförande av ett köp eller beställning är

 • (i) För- och efternamn;

 • (ii) Faktura- och leveransadress;

 • (iii) Telefonnummer;

 • (iv) E-postadress;

 • (v) Personnummer;

 • (vi) Konto- och betalningsuppgifter;

 • (vii) Betalningshistorik;

 • (viii) Uppgift från kreditupplysningar;

 • (ix) Leveransnummer;

 • (x) Ordernummer;

 • (xi) Köphistorik;

 • (xii) IP-adress och information om din användning av Reductio.se, till exempel vilka varor och/eller tjänster du har intresserat dig för, sök- och klickhistorik samt din orderhistorik och köpmönster.

Behandlingen av personuppgifterna är nödvändig för att Reductio ska kunna tillhandahålla försäljning och leverans av produkter och tjänster samt därmed fullgöra köpeavtalet med dig.

Behandling av ditt personnummer sker för en säker identifiering av dig som person eller dina personuppgifter. Användning av personnummer för säker identitet är också enda garantin för att värdehandlingar inte hamnar i fel händer och används av rätt person. Vi minimerar alltid användandet av ditt personnummer i så stor utsträckning som möjligt.

Personuppgifterna kan även användas vid efterkommande merförsäljning genom att vi tillhandahåller dig erbjudanden om förmåner såsom rabatter, generella och personliga erbjudanden, inbjudan till event, gåvor eller annan direktmarknadsföring som vi bedömer att du kan vara intresserad av och som är förmånliga för dig. Denna Behandling baserar vi på vårt berättigade affärsintresse av att kunna erbjuda dig som kund förmånliga erbjudanden och en bättre kund- och köpupplevelse. Vid denna bedömning har vi genomfört en intresseavvägning där vi bland annat beaktat att behandlingen inte berör några känsliga personuppgifter och att vi har ett tydligt affärsmässigt intresse av att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster till dig som kund på ett effektivt sätt. Du kan när som helst kontakta oss för att avböja vidare marknadsföring.

Marknadsföring med samtycke

De Personuppgifter vi Behandlar med ditt samtycke är:

 • (i) För- och efternamn;

 • (ii) E-postadress;

 • (iii) Vilka av våra nyhetsbrev du interagerat med och vilka av våra tävlingar eller event du anmält till och/eller deltagit i;

 • (iv) IP-adress; och

 • (v) Information om din användning av Reductio.se, till exempel vilka varor och/eller tjänster du har visat intresse för, samt din order- och köphistorik och köpmönster.
   

När du har anmält dig till att prenumerera på Reductios nyhetsbrev som inkluderar exklusiva erbjudanden och kampanjer, sker behandlingen av personuppgifterna med ditt samtycke. Likaså inhämtas ditt samtycke i samband med användning av cookies.

Vid kundtjänst, produktutveckling och service

De Personuppgifter vi Behandlar då du kommunicerar med oss är:

 • (i) För- och efternamn;

 • (ii) E-postadress;

 • (iii) Vilka av våra nyhetsbrev du interagerat med och vilka av våra tävlingar eller event du anmält till och/eller deltagit i;

 • (iv) IP-adress; och

 • (v) Information om din användning av Reductio.se, till exempel vilka varor och/eller tjänster du har visat intresse för, samt din order- och köphistorik och köpmönster.

Behandlingen av personuppgifterna är nödvändig för att Reductio ska kunna tillhandahålla en god service via vår kundtjänst och för att kunna utreda eventuella klagomål, och därmed tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden och utveckla vår verksamhet på ett effektivt sätt.

För att efterleva lagkrav

Vissa av de personuppgifter som Reductio behandlar används för att kunna uppfylla rättsliga förpliktelser enligt krav i lagar, domar eller myndighetsbeslut. Sådana krav kan till exempel avse krav på produktansvar och produktsäkerhet såsom framtagande av kommunikation och information till allmänheten och kunder om produktlarm och produktåterkallelser, till exempel vid misstanke om en defekt eller hälsovådlig vara. Det kan också krävas av bokföringslagen (1999:1078) eller penningtvättslagen (2017:630). personuppgifter som behandlas för att Reductio ska kunna uppfylla sina rättsliga förpliktelser är normalt sett:

 • (i) För- och efternamn;

 • (ii) Telefonnummer;

 • (iii) Betalningshistorik;

 • (iv) E-postadress;

 • (v) Personnummer;

 • (vi) Uppgifter om eventuellt köp, t.ex. vilken vara du har köpt och eventuella klagomål på varan.

Behandlingen av personuppgifterna är nödvändig för att Reductio ska kunna tillhandahålla en god service via vår kundtjänst och för att kunna utreda eventuella klagomål, och därmed tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden och utveckla vår verksamhet på ett effektivt sätt.

Barns Personuppgifter

Reductio samlar inte avsiktligt in Personuppgifter från barn under 18 år. Om vi upptäcker att barn under 18 år har givit oss personuppgifter utan vårdnadshavarens godkännande, raderar vi omedelbart dessa. Om du blir medveten om att ett barn har tillhandahållit sina personuppgifter till oss utan samtycke från vårdnadshavare, vänligen kontakta oss så att vi kan vidta nödvändiga åtgärder.

 

Hur länge sparas dina Personuppgifter?

Dina Personuppgifter sparas endast så länge som det finns behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som personuppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy.

Befintliga kunders personuppgifter lagras endast i marknadsföringssyfte under 24 månader efter senaste köp. Om du inte önskar att vi sparar Personuppgifter för marknadsföringsändamål under denna tid är du välkommen att (i) kontakta oss och skriftligt invända mot detta eller (ii) följa länken i utskicken.

Om du har lämnat ditt samtycke till att få erbjudanden från oss, Behandlar vi dina Personuppgifter för det ändamålet fram till dess att du avregistrerar dig eller meddelar oss att du inte längre samtycker till att få erbjudanden skickade till dig. Det kan du göra genom att (i) kontakta oss och skriftligen meddela oss om detta eller (ii) följa länken i utskicken.

Personuppgifter som lämnas till oss i samtal med kundtjänst raderas senast 24 månader efter att ditt ärende hos oss är avslutat.

Personuppgifter som är nödvändiga för att kunna fullfölja eventuella garantiåtaganden samt reklamationsärenden sparas så länge som det krävs för att vi ska kunna uppfylla vårt garantiåtagande.

För att möjliggöra för Reductio att uppfylla de rättsliga förpliktelser som följer av lag eller för att kunna bevaka våra rättsliga intressen (om det pågår en juridisk process), kan vi komma att spara Personuppgifterna under en längre tid. Personuppgifterna sparas dock aldrig längre än vad som är nödvändigt eller lagstadgat för respektive syfte.

Cookies

Reductio använder cookies och liknande spårningstekniker för att leverera en skräddarsydd och smidig onlineupplevelse på Reductio.se, för att möjliggöra utskick av anpassade annonser och erbjudanden och för att förbättra din upplevelse av Reductios tjänster. Reductio använder cookies på Reductio.se. I vår Cookie Policy förklarar vi mer om hur vi använder cookies och vilka val du kan göra gällande dessa cookies.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om den behandling av dina personuppgifter vi utför. Nedan följer en sammanställning av de rättigheter som du kan göra gällande genom att kontakta oss. Vår kontaktinformation hittar du i slutet av denna Integritetspolicy.
 

Rätt till tillgång
Du har rätt att kostnadsfritt begära information om den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter vi behandlar om dig. Denna begäran ska inges skriftligen till oss med förtydligande om vilken information du önskar ta del av. Vi kommer att besvara din förfrågan utan onödigt dröjsmål. Om vi inte kan uppfylla dina önskemål om tillgång till de uppgifter din begäran avser, lämnar vi en motivering till detta. Kopian av dina personuppgifter skickas till din folkbokföringsadress såvida inte annat skriftligt överenskommits. För att säkerställa din identitet vid en förfrågan från dig kan vi komma att begära ytterligare information av dig.
 

Rätt till rättelse
Huvudansvaret för att de personuppgifter vi behandlar är korrekta åvilar Reductio såsom personuppgiftsansvarig. Om du meddelar oss att de personuppgifter som du lämnat inte längre är korrekta, kommer vi, om så är fallet, snarast att rätta till detta.
 

Rätt till radering
Du har rätt att begära att Reductio, utan onödigt dröjsmål, raderar dina personuppgifter. Personuppgifter ska raderas i följande fall:

 • (i) om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för;

 • (ii) om du återkallat ditt samtycke och behandlingen endast grundar sig på samtycke som laglig grund;

 • (iii) om behandling sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att dina Personuppgifter behandlas för detta ändamål;

 • (iv) om du motsätter dig behandling av personuppgifter som sker efter en intresseavvägning och ditt intresse väger tyngre än vårt;

 • (v) om dina personuppgifter inte har behandlats i enlighet med Dataskyddsreglerna; eller

 • (vi) om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.
   

Det kan finnas skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera samtliga av dina personuppgifter. Dessa skyldigheter följer av tillämplig lagstiftning inom t.ex. bokföring. Om vissa personuppgifter inte kan raderas på grund av tillämplig lagstiftning kommer vi att tillse att personuppgifterna endast kan användas i syfte att uppfylla sådana legala skyldigheter och inte för några andra syften.
 

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära att Reductio tillfälligt ska begränsa behandlingen av dina personuppgifter. En sådan begränsning kan begäras i följande fall:

 • (i) om att du anser att de personuppgifter vi har om dig inte är korrekta och att du i samband med det begärt rättelse;

 • (ii) när den behandling som utförs av dina personuppgifter inte är förenlig med reglerna i Dataskyddsreglerna men du ändå inte vill att dina personuppgifter ska raderas utan i stället begränsas; och

 • (iii) när vi inte längre behöver dina personuppgifter för ändamålen med vår behandling men då du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk.
   

Om du har invänt mot behandlingen av dina personuppgifter får användningen av personuppgifterna begränsas under tiden som utredning sker. Vid begränsning av dina personuppgifter kommer Reductio endast att lagra dina personuppgifter och vid ytterligare behandling inhämta ditt samtycke.
 

Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att, för det fall vi behandlar dina personuppgifter med ditt samtycke eller för att fullgöra avtalsförpliktelse med dig, kräva att vi tillhandahåller samtliga personuppgifter som vi har om dig och som behandlas på ett automatiserat sätt, i ett maskinläsbart format, vilket t.ex. kan vara en Excelfil eller en CSV-fil. Om det är tekniskt möjligt har du vidare rätt att begära att vi överför dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.
 

Rätt till invändning
Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter om behandlingen sker med stöd av vårt berättigade affärsintresse och efter en intresseavvägning. Reductio kommer i dessa fall be dig specificera vilken behandling du invänder mot. Om du invänder mot någon behandling kommer vi endast att fortsätta med behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

Samtycke till Behandling av Personuppgifter

Om du har gett ditt samtycke kommer Reductio från tid till annan att skicka ut nyhetsbrev och marknadsföring till dig som vi tror att du kommer vara intresserad av via brev, e-post beroende på vilken typ av utskick du har efterfrågat från oss.

När du samtycker till att Reductio skickar nyhetsbrev och marknadsföring till dig via e-post och sms får du alltid ett e-post- eller sms-meddelande skickat till dig med en länk där vi ber dig bekräfta att du önskar ta emot utskicken från oss. Detta gör vi för att så långt som möjligt tillse att du gör ett medvetet val och att det är just du som efterfrågar utskicken från oss.

Du bestämmer om du vill ge ditt samtycke till den avsedda behandlingen och när du vill återkalla ditt samtycke till sådan behandling. Om du önskar återkalla ditt samtycke kontaktar du oss på det sätt som framgår nedan eller genom att följa länken i utskicket.

Läs mer om vad det innebär att du lämnat ditt samtycke under punkt 6 ovan.

Profilering

Reductio kommer att analysera din köphistorik, ditt köpbeteende och ditt beteende på Reductio.se i syfte att få mer kunskap om dig som kund och våra kunder i allmänhet samt för att kunna förbättra våra erbjudanden (detta utgör så kallad ”Profilering”). För samma ändamål kan vi även komma att behandla eventuella personliga önskemål eller preferenser som du lämnat till oss, t.ex. information om att du är intresserad av en speciell kategori av varor. Detta gör vi baserat på vad du klickat på i våra nyhetsbrev eller vår övriga marknadsföring till dig. Baserat på denna information tillhandahåller vi vår specialanpassade marknadsföring och erbjudanden till dig.

Reductio baserar behandlingen av personuppgifter som sker för profileringen enligt Dataskyddsreglerna på vårt berättigade intresse av att skicka erbjudanden och information till dig som vi tror att du är intresserad av. Som grund för detta har vi genomfört en intresseavvägning där vi bland annat beaktat att behandlingen inte berör några känsliga personuppgifter, att du är kund hos oss och att vi har ett tydligt affärsmässigt intresse av att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster till dig som kund på ett effektivt sätt.

Du kan närsomhelst invända mot behandling av personuppgifter genom profilering. Detta gör du genom att kontakta info@Reductio.se. När vi mottagit meddelandet från dig kommer vi att upphöra med att behandla dina personuppgifter för profilering.

Till vilka överför vi dina Personuppgifter?

Reductio tillhandahåller överför inte personuppgifter till någon tredje part.  Reductio kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte först fått ditt godkännande.

Hur skyddar vi dina Personuppgifter?

För att skydda din personliga integritet, upptäcka, förhindra och begränsa risk för hackerangrepp etc., vidtar Reductio en rad tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsåtgärder. Vid överföring av känsliga personuppgifter skyddas dessa personuppgifter genom kryptering. Reductio vidtar även åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, missbruk, avslöjande, förändringar och förstörelse. Reductio tillser att åtkomst till dina personuppgifter endast ges till personal som behöver det för fullföljandet av sina arbetsuppgifter samt att de behandlar dina personuppgifter med sekretess.

Tillsyn och efterlevnad

Om du på något sätt är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter eller om du anser att dina personuppgifter har behandlats i strid med Dataskyddsreglerna är du välkommen att höra av dig till oss. Du kan också lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten som för närvarande är Datainspektionen. Du finner mer information om hur du kan göra detta på www.datainspektionen.se. Vi tillser att samtliga nyanställda tillhandahålls denna Integritetspolicy för att på bästa sätt skydda dina personuppgifter.

Reductio utvärderar årligen denna Integritetspolicy.

Tredjepartsvillkor

Reductios tjänster kan i vissa fall vara föremål för tredje parts villkor. Reductio är inte ansvarig för sådana tredje parters användning av dina personuppgifter då dessa är ensamt personuppgiftsansvariga och svarar för behandlingen av dina personuppgifter. Således är det viktigt att du som kund beaktar och läser igenom de villkor som kommer från tredje part

Ändring av Integritetspolicyn

Reductio förbehåller sig rätten att ändra denna Integritetspolicy när vi bedömer att detta är nödvändigt för att uppfylla tillämplig lag. Sådana ändringar är framförallt påkallade vid eventuella lagändringar, med anledning av uttalanden från tillsynsmyndighet eller andra organ som utger yttranden med anledning Dataskyddsreglerna. Vidare kommer denna Integritetspolicy vid behov att uppdateras med anledning av förändringar avseende våra varor och tjänster.

Vi kommer att informera dig i god tid innan ändringarna i träder i kraft.

Kontakta oss

Om du har frågor med anledning av denna Integritetspolicy eller gällande behandling av dina personuppgifter, önskar göra en begäran i enlighet med Integritetspolicyn eller om du vill anmäla överträdelse av denna Integritetspolicy m.m. är du välkommen att kontakta oss

Reductio marketing AB
Sveavägen 59
SE-113 59 Stockholm
E-post: info@reductio.se

bottom of page